Sabancı Lise Münazara Turnuvası

  1. Tur Konusu; Hükümet, bir bilim insanı olarak bu bilgiyi yayınlamaz. Bir bilim insanısınız. Laboratuvarda tek başına çalışırken, Kıyamet’in tam 5 yıl içinde olacağını ve bunun tamamen kaçınılmaz olduğunu keşfediyorsunuz. Bu özel konuda dünyadaki tek uzman olarak, hiç kimsenin bu bilgiyi açığa çıkarmayacağından çok eminsiniz.
  1. Tur Konusu; HSK: Bireylerin özel mülkiyet hakları sınırlandırılmalıdır. (İki evden fazlasına sahip olunamayacak, belirli bir gelir seviyesi üstünde %100 vergi uygulanacak vb.)
  1. Tur Konusu; Hükümet, insanları politik doğrucu söylemlerde bulunmaya zorlayan toplumsal baskıdan pişmandır. Politik doğruculuk : Gerektiğinde ifade özgürlüğü kısıtlamak pahasına farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla, özenle kullanılan ifade, düşünce ve uygulamaları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terim. Örnek: Türkçede ABD’deki siyah ırk mensubu kişilerden “zenci” yerine “Afrikalı-Amerikalı” ya da “Karayipli-Amerikalı” deyimiyle söz edilmesi.
  1. Tur Konusu; Hükümet, gelişmiş bir demokrasideki bir parti olarak, rotasyonel liderlik ilkesini benimsemelidir. INFO1: Rotasyonel liderlik ilkesi, bir harekette uzun süreli liderlerin olmamasını, liderlerin sık değişmesini ifade eder. INFO2 : Gelişmiş demokratik sistemler daha rahat uzlaşılabilen, yeni partilerin sahneye çıkıp inebildiği ve seçmenin fikrini kolay değiştirebildiği sistemlerdir.
  1. Tur Konusu; Hükümet, anneliğin kutsallaştırılmasından pişmandır.

Çeyrek Final Konusu; HSK, önemli ölçüde dini topluluklara sahip seküler demokrasiler, bu dinlere mensup vatandaşların, sorunlarını dini hukuk temelinde çözülebileceği özel mahkemeler kurmalıdır. Dini hukuk, dini gelenekler tarafından öğretilen etik ve ahlaki kodları ifade eder. Örnekler arasında Hıristiyan kanon hukuku, İslami şeriat, Yahudi halakha ve Hindu hukuku yer alır. Din hukuku genellikle din için önemli olan belirli konulara karar verir, örneğin boşanmalar, zina davaları, ritüel yasaklamalar, beslenme normları, mali anlaşmazlıkların nasıl ele alınacağı vb. Bazı ülkelerde, dini hukuka dayalı belirli konulara karar veren mahkemeler vardır. (Örneğin Birleşik Krallık’ta şeriat konseyleri ve Yahudi Beth Din mahkemeleri, ABD’de, Birleşik Metodist kilisesinin Yargı Konseyi) Bu mahkemelerin yargı yetkisine sahip olması için, anlaşmazlığın her iki tarafının da mahkemenin yargı yetkisine rıza göstermesi gerekir. Bu mahkemeler bir tahkim şekli olarak görülebilir.

Yarı Final Konusu; Hükümet akademik araştırmalar için kurumsal sponsorlukları yasaklar. Info: Kurumsal sponsorluk, bir kurumun, kurumsal ve pazarlama amaçlarına yönelik, katılmakta yarar gördüğü olay ve etkinliklere para vererek ya da o olay, etkinlik için gerekli olan araç / malzeme gibi materyal donanımını sağlayarak desteklemesidir.

Final Konusu; HİK; devlet, vatandaşları iyi seçimlere yönlendirmek için sistematik olarak bilinçaltı manipülasyonu kullanmalıdır.