Öğretim Programı ve Ders Kitabı

Öğretim programları konusunda uzman bir akademisyen ekiple Münazara ve Hitabet Dersi Öğretim Programı üzerinde bir yıldır çalışıyoruz.

Hazırlanan programın Talim Terbiye Kurumu’ndan geçmesi durumunda 16 ilde pilot uygulama olarak öğrenciler Münazara ve Hitabet dersini seçmeli olarak tercih edebilecekler.