Blog

Münazaraya Yeni Başlayanların Yaptığı 20 Hata

Münazara oyununu iyi yapmak öncelikle temel kuralları öğrenmekten geçiyor. Sizin için münazaraya yeni başladığınızda yapabileceğiniz 20 hatayı derledik. 

 

1. Hükümet aslında T.C. Hükümeti değildir. 

Münazaradaki hükümet ve muhalefet kavramları, verilen maçın hükümet ve muhalefetini ifade eder. Yani ekonomi ile ilgili bir konuyu tartışırken hükümet tarafına ‘Ekonomiden önce sağlığı hallet, bak neler yaptın,’ denmez.

2. Konuyu iyi anlayın. Jüriye gidip sorun. 

Konu verildikten sonra ne tartışacağınıza dair tereddütler yaşıyorsanız, argüman oluşturmadan önce mutlaka jüriye konuyu doğru anlayıp anlamadığınızı sorun.

3. İçerik hitabetten daha önemlidir.

Etkili konuşma, her ne kadar münazarada önemliyse de, eğer hitabetinizi argümanlarınızla tamamlayamıyorsanız, bu bir kayıptır. İnsanlar konuşmanızdan etkilense de jüri ne anlattığınıza bakar.

4. Takım arkadaşınızı kötülemeyin, siz bir takımsınız.

Yeni başlayanların en çok yaptığı bir diğer hata da maçı kaybettiklerinde suçu sürekli takım arkadaşında aramaktır. ‘Ben güzel anlattım da o argümanlarını anlatamadı’ gibi ifadeleri bu arkadaşlardan maalesef sık sık duyarız. Münazara bireysel bir oyun değil, bir takım oyunudur. Maça hazırlanırken de, maç sırasında da, maç sonrasında da takım arkadaşınıza karşı takım ruhunu zedeleyecek hareketlerde bulunmamalısınız. Argümanlarınızı dengeli bir şekilde paylaşmalı, konuşurken birbirinize referanslar vermelisiniz.

5. Anlatacağınız argümanın altını doldurun.

Bir argümanı en az iki buçuk dakika boyunca anlatabilmelisiniz. Örneğin, asgari maaşın kaldırılması konusunu tartışıyorsanız, ‘asgari maaşın kaldırılması, işçinin emeğinin sömürülmesine sebep olur’ deyip bırakmayın, bu argümanı daha fazla açıp, bunun nasıl gerçekleşeceğini anlatın, bağlantıları (link) verin. 

6. Örnek, tek başına argüman değildir.

Argüman üç kısımlı bir önermedir. Sav, açıklama ve kanıt gerektirir. Örnek, bir argümanın sadece kanıt kısmını oluşturabilir. Bunun üstünde genelleyerek oluşturduğunuz bir ana savınız ve bu savın açıklaması da olmalıdır.

7. Kapanış takımları yasa tasarısı getiremez/ değiştiremez.

Yasa tasarısı, hükümet açılış kanadının statükoya karşı olarak ortaya koyduğu yeni bir mekanizmadır. Hükümet kapanış kanadı da bu yasa tasarısına sadık kalmalıdır. 

8. Argümanınızı veya çürütmenizi bitirmeden soru almayın.

Karşı takımlardan biri söz istediğinde, eğer o an bir çürütme yapıyor veya argüman anlatıyorsanız, çürütme veya argümandan sonra soru hakkını alın. Çünkü jüri o an sizin argümanınızı yazarken bölünecek ve soruya geçecek. Sonra tekrar argümana dönmesi zor olacak. Ayrıca sizin konuşmanız da bölüneceği için, siz de sorudan sonra tekrar argümanı toplamakta zorlanırsınız.

9. Verdiğiniz örnekler spesifik olmasın.

Örnek verme, kanıt açısından güçlü bir noktadır. Ancak örneklerinizi verirken genelleme yapın veya bir hikâye yazın. Kendinizden, annenizden, amcanızdan örnekler vermeniz genel kabul görmeyecek şeylerdir. Yine kendi uzmanlık alanınızla ilgili genel kitlenin bilemeyeceği bilgiler vermek münazaralar sırasında kabul görmez.

10. Plan verirken sadece argümanın başlığını değil, içeriğini de söyleyin.
Mültecilik konusunu tartışırken, kürsüye çıkıp plan verdiğinizde, ‘Ben size bugün üç şeyden bahsedeceğim. Birincisi mülteciliğin sosyal yönü, ikincisi ekonomik yönü ve üçüncüsü de uluslararası yönü,’ derseniz bu eksik bir plan olur. Zaten jüri böyle konulara değineceğinizi bilir. Uluslararası açıdan neyi kastettiğinizi de söylemeniz gerekir. Örneğin, ‘Size Avrupa Birliği mültecileri kabul etmediğinde neler yaşanacağını anlatacağım,’ şeklinde bir ifade kullanmanız yerinde olacaktır.

11. 7 dakikalık konuşmada 5 argüman anlatamazsınız.
7 dakikalık bir konuşmada en fazla 3 argüman anlatabilirsiniz. 5 argüman anlatmaya çalıştığınızda, büyük ihtimalle bu argümanları yetiştiremezsiniz.

12. Bir fikri çok önemli biri savundu diye o fikir doğru kabul edilmez.
Bir fikri, düşünceyi Kant’ın, Sokrates’in ya da çok sevdiğiniz bir liderin savunuyor olması, o fikrin doğru olduğu anlamına gelmez. Kant’ın neden o görüşü savunduğunu gerekçelendirerek anlatabilirseniz, ancak o zaman görüş, argüman değeri kazanır. 

13. Çürütmeleri uzatmayın.
Konuşmanızda karşı tarafı çürütseniz de, kendi argümanlarınızı anlatacak zamanınız kalmazsa, büyük ihtimalle maçı kaybedersiniz. 

14. İki kereden fazla söz hakkı vermeyin. 

15. Oturduğunuz yerden konuşmacıya müdahale etmeyin.

16. Konuşurken jüriye bakın.
Konuşurken rakiplerinize ya da takım arkadaşınıza bakmanız dikkatinizi dağıtabilir. İkna etmeniz gereken kişi jüridir. Ona odaklanmalısınız.

17. Konuşmanızı kağıdınızdan okumayın. 

18. Turnuvada dijital ürünleri sadece kronometre amaçlı kullanabilirsiniz.

19. “Nasıl olsa anlamazlar” deyip yanlış bilgiler, istatistikler vermeyin.

Yanlış bilgi vermek ve bunu bilerek yapmak çok risklidir. Jüri ya da rakiplerinizden biri bu yanlışlığı bilebilir ve bu da sizin zor durumda kalmanıza sebep olabilir.

20. Rahat olun 🙂

Münazara yapan herkes heyecanlanıyor. Yalnız değilsiniz 🙂

 

You may also like

Leave a Comment