MÜNAZARA HİTABET YEŞİLAY TURNUVASI

1.Tur Konusu:Hsk,devlete ait huzurevlerinde sadece kimsesi kalmamış yaşlı insanlara bakılmalıdır.

2.Tur Konusu:INFO: Sağlıklı yaşam modülü, yaşamını sağlıklı şartlarda sürdürme niyeti olan ve bu niyeti faaliyetleriyle destekleyen kişilere ( spor yapmak, zararlı maddelerden uzak durmak, sağlıklı beslenmek vb.) ek puanlar verildiği sistemdir. 

Bu sistemde puanlar kişilerin sağlık alanında alacakları hizmetleri belirlemek adına kullanılır. Hastanelerden hangi oranda indirim alacağınız ve öncelikli olma durumunuz, herhangi bir hastalıkta tedavi önceliği, sağlık sigortası için ödenecek bedel( kişinin puanı yüksekse çok daha az sigorta bedeli ödeyecektir.) yaşamsal herhangi bir ikilemde öncelik hakkı vs.

Hsk sağlıklı yaşam modülü sistemi hayata geçirilmelidir.

3.Tur Konusu:Hükümet bir TC vatandaşı olarak, Türk Dizi Sektöründen pişmandır.

4.Tur Konusu:INFO:Kolektif disipliner eğitim; bireylerin topluma verimli bir vatandaş olabilmesi için tüm eğitim hayatları boyunca sıkı bir çalışma temposu ve disiplinli yetiştirildikleri eğitim modelidir ( örneğin çin )

Özgürlükçü eğitim sistemi; bireylerin eğitim hayatları boyunca kendilerini keşfetmelerine olanak tanıyan ve çok az disiplin uygulanan eğitim modelidir ( örneğin Finlandiya)

H kolektif disipliner eğitimi özgürlükçü eğitime tercih eder.

5. Tur Konusu:INFO:Türk Medeni Kanununa göre evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle açılan boşanma davalarında tarafların ikisinin de rızası olması durumunda evlilik şartları incelenerek hakimin takdir yetkisi ile boşanma işleminin gerçekleşmesine karar verilebilir. Eşlerden biri boşanmayı istemediğini dile getirirse hakim tarafların barışabilmesi için süre tanır ve davayı erteler

 Hsk boşanma davalarında taraflardan birinin boşanma talebinde olması işlemin gerçekleşmesi için yeterli kabul edilmelidir.

Ön Çeyrek Konusu:HİK, Salgın hastalıklara karşı devletlerin vatandaşlarını aşı olmaya zorlamaları meşrudur.

Çeyrek Final Konusu:HİK Ad-Hominem yapmak ahlakidir.

Yarı Final Konusu: İnfo: Toksik pozitiflik; hayatın sadece olumlu atfedilen yön ve duygularına odaklanılarak; mutluluğun ve iyimserliğin genellenmesi, mutsuzluğu tetikleyebilecek her durumdan kaçınılmasıdır.

Hükümet toksik pozitiflik kültürüne karşı çıkar.

Final Konusu:HSK bağımlılıklarla mücadele çalışmalarında iyi alışkanlıklar kazandırma çalışmaları kötü alışkanlıklardan uzak durma yönündeki söylemlerin yaygınlaştırılmasına öncelenmelidir.