Blog

Konuşmanın Unsurları

Konuşmanın Unsurları

Tanım:Tanım, münazara literatürüne yerleşmiş talihsiz bir kelimedir ve yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Tanım, konuyu ya da kelimeleri tanımlamak değildir. Hükümetin savunacağı tezi/öneriyi net olarak ifade etmesidir. “Özgürlükler artmalıdır” konusunun tanımı “özgürlüğün” tanımını içermez. Örneğin, “Alkollü içki reklamları serbest bırakılmalıdır” konusu için iyi bir tanım söz konusu olabilir. İyi ve kötü tanım örnekleri, hükümet açılış takımı görevleri anlatılırken belirtilmiştir.

Sorunu Temellendirmek: Verilen konuda tespit edilen sorun detaylı bir şekilde belirlenmeli ve temellendirilmelidir.Eğer sorunu temellendiremezseniz insanların ikna olma ihtimali düşer.

Argüman:Neden-sonuç ilişkisi kurularak, bir şeyin neden yapıldığının anlatılmasıdır. Temellendirilmeyen argümanlar, ne kadar doğru olursa olsun, jürinin gözünde bir değer ifade etmez. Münazarada anlatılan argüman kadar, argümanın nasıl anlatıldığı da çok önemlidir.

Çürütme (karşı argüman):Bir argümanın,  bir soruna çözüm getirmeyeceğinin, istenilen sonuca ulaşmayacağının neden-sonuç ilişkisi kurularak açıklanmasıdır.Maçlarda başarıya ulaşmanın en temel kuralı, güçlü çürütmeler yapmaktır. Argümana başlamadan önce karşı tarafın konuşmasının temel noktaları seçilir ve bu noktalara ait çürütmeler verilir.

Konuşmanın yapısı

İyi bir konuşmacı, argümanlarını geliştirmek ve söylediğini tam olarak anlatabilmek için konuşmasını belli bir yapısal bütünlüğe sokmalıdır. Konuşması çok dağınık ve yapısı bozuk olan bir konuşmacının çok iyi bir puan alması mümkün değildir; çünkü argümanlarını anlatması ve aralarındaki bağlantıyı kurması imkânsızdır. Argümanlar sunulurken, argümanları destekleyici analojiler* de verilmelidir.

*Analoji: Benzetmelerden yararlanarak, bahsettiğiniz konuyu insanların gözünde canlandırmak.

0:00-1:00

Soru hakkı verilmez. Bu süre içinde kalkıp soru alınamaz.

Konuşmada neden bahsedileceği anlatılır. Bunu, ‘Tek tek 3 maddeden bahsedeceğim’ ya da ‘Şimdi çürütme yapacağım,’ şeklinde değil, konuşmanızın ana argümanlarından bahsederek yapmanız gerekir.

1:00-6:00

İlk noktanızla (çürütme ya da argüman) konuşmanıza başlayın.

Konuşmacılardan soru isteyen olursa söz hakkını verin.

Bu dakikalarda argüman ve çürütmelerinizi tam olarak oluşturun ve anlatın.

6:00-7:00

Konuşmanızın özetini verin. Özet, temel olarak bahsettiğiniz argümanlar ve noktanızı nasıl desteklediğinize dair anlatımlarınızdan oluşur.

7:20

Bu dakikadan sonra jüri kalemi bırakır ve not almaz; söyledikleriniz dikkate alınmaz.

Söz hakları:

Bir münazır, konuşması dışında da aktif olmalıdır. Bunun en kolay yolu söz haklarıdır. Bir konuşmacının sık sık ve etkili söz hakkı kullanması kendisi için + puandır. Ayrıca bu yolla konuşması dışında da çürütme yapıp, argüman sunma imkanı vardır ve bunlar etkiliyse değerlendirilir.

 

Söz hakkı istenirken dikkat edilmesi gerekenler:

  • Çok gürültülü ve rahatsız edici bir şekilde isteniyorsa, size ve konuşanlara rahatsızlık veriyorsa münazırı uyarın.
  • Söz hakkı süresi 15 saniyedir. 15 saniye sonunda eğer konuşmacı, ‘Devam edin,’ demezse söz hakkı isteyen oturmak zorundadır.
  • Eğer söz hakkının herhangi bir noktasında soru anlaşıldıysa, konuşan söz hakkı isteyeni oturtabilir. Bu hakkı saklıdır. Bu durumda söz hakkı isteyen münazır oturmak durumundadır. Bu hakkı aşağılamak için kullananlar (örneğin, söz hakkı verip, hemen ‘Oturun’ diyenler) jüri tarafından değerlendirilir.
  • ‘Otur’ dendiği zaman oturmayan münazırlara jüri başkanı müdahale edebilir.
  • Sadece konsantrasyon bozmak için alınmış, iyi bir soru veya bilgilendirme içermeyen söz hakları olumlu değerlendirilmez.
  • Konuşmacıdan yeteri kadar söz hakkı istenmiş ve konuşmacı hiç söz hakkı vermemişse konuşmacıdan puan düşürülür.

You may also like

Leave a Comment