Kabataş Erkek Lisesi Turnuvası

  1. Tur Konusu; HSK: Lise müfredatlarının en az yarısı günümüz iş dünyasının aradığı yetenekleri geliştirmek üzerine modellenmelidir. (Günümüz iş dünyasının aradığı yetenekler: zaman ayarlama, kompleks problem çözümü, yargılama ve karar alabilme, analitik ve hızlı düşünebilme, liderlik, takım oyunu, çok yönlülük vb.)
  1. Tur Konusu; Bilgi Notu: SASP Gözlükleri, takan kişiye hoş olmayan duyguları tetikleyen herhangi bir nesneyi veya görüntüyü engelleyen gözlüklerdir. Örneğin, bir kişi cinsel reklamlar, belirli sanatlar ve hatta evsiz insanları hoş bulmazsa, gözlük takarken onları görmez.

HSK; gözlükler halkın kullanımına sunulmalıdır.

  1. Tur Konusu; Bilgi Notu: Mücadeleci tavır, bireylerin hayatta hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın üstesinden gelebilmek için elinden geleni yapmasını öngörür ve bireyleri hayattaki zorluklara karşı sürekli mücadele etmeye, güçlü karakterler olmaya motive eder.

Hükümet, mücadeleci tavrın yüceltilmesinden pişmandır.

  1. Tur Konusu; HİK; lobicilik ABD demokrasisine zarar vermektedir.
  1. Tur Konusu; Hükümet feminist hareket olarak ,kadına yönelik şiddetin kronik ve oransal olarak yüksek olduğu bölgelerde aktif direniş yapmalı ve şiddet içeren yollarla mücadele etmekten kaçınmamalıdır.

Çeyrek Final; Bilgi Notu: Bu maç için Green Deal AB’nin 2050 yılı itibariyle karbon salınımını sıfırlamasını ifade eder. Bu politika kapsamında ekonomik üretim modelleri ve Avrupalı yaşayış şekli bu amaç doğrultusunda dönüştürülecektir. Bu dönüşümün özel fonlar ve AB merkezi bütçesiyle gerçekleştirilecek, özellikle bu dönüşümü gerçekleştirmekte zorluk yaşayacak ülkelere AB bütçesinden çeşitli sübvansiyonlar da verilecektir.

Hükümet, AB olarak, Green Deal’ı uygular.

Yarı Final; Hükümet, dünya nüfusunun yaşlanmasından memnundur.

Final; HİK; her şey politiktir.