Hacettepe Open Turnuvası

1.tur konusu: HSK Avrupa’daki mülteci destekçisi kuruluşlar (ProAsyl, Refugee Action…) mültecileri mağdur olarak göstermek yerine çalışkan ve topluma faydalı bireyler olarak göstermeye çalışmalıdır.

2.tur konusu: HİK, liberal Yüksek mahkemeler, anayasaları progresif hakları geliştirme amacıyla olduğundan farklı yorumlamalıdır.

3.tur konusu: INFO 1: Yargı dokunulmazlığı, devlet başkanları, başbakanlar ve dışişleri bakanlarının görev süreleri boyunca işledikleri iddia edilen hiçbir suçtan (savaş suçları dahil) ulusal ve uluslararası mahkemeler önünde yargılanamamasını ifade eden uluslararası hukuk kuralıdır.

INFO 2: Bir devletin herhangi bir kimseyi yargılaması için suçun devlet toprağında veya devletin vatandaşına karşı işlenmiş olması gerekmektedir. Evrensel yargı yetkisi, bir devletin suç devlet toprağında veya devletin vatandaşına karşı işlenmemiş olsa bile kişinin o devlet tarafından yargılanabilmesini ifade eden uluslararası hukuk yaklaşımıdır.

HSK suç, yargılamak isteyen devlet toprağında veya devlet vatandaşına karşı işlenmemiş olsa dahi yargı dokunulmazlığı olan kişiler o devlet tarafından yargılanabilmelidir.

4.tur konusu: INFO: Stereotipik yaşam kültürü insanların hayat boyunca yaptıkları seçimlere dair basmakalıp alışkanlıklarını ifade eder. Örnek: Statü sahibi olmak, çalışkan olmak, başarılı olmak, popüler olmak, romantik bir ilişkiye sahip olmak, iyi bir sosyal çevreye sahip olmak vs.

Hükümet stereotipik yaşam kültüründen pişmandır.

5.tur konusu:HİK feminist hareket kaşar, yollu, sürtük gibi kadın cinselliğine yönelik yargılar içeren kelimeleri benimsemelidir.

Çeyrek Final Konusu:-

Yarı Final Konusu: HSK kira bedelleri konum, büyüklük vb.ye göre her yıl devlet tarafından belirlenmelidir.

Final Konusu: Hükümet “Herkes değişebilir.” anlatısından pişmandır.