Hacettepe Open Münazara Turnuvası

1.Tur Konusu: Hükümet, bir ebeveyn olarak çocuğuna küçük yaşlardan itibaren söz dinlememe/itaat etmeme kültürünü etkili bir şekilde aşılar.

2.Tur Konusu: Ön Bilgi: X okulu eğitim metodu olarak başarılı ve gelecek vaat eden olarak gördüğü az çaylağa yatırım yapar.(iyi çaylaklar çaylak turnuvalarında birlikte yarışır, open turnuvalarda iyi ve tecrübelilerle eşleşirler ve çalışma maçlarında iyi salonlarda oynarlar).Y okulu ise sadece başarıyı kıstas olarak değerlendirmeyip kaynaklarını daha fazla çaylağa dağıtır.

Hükümet, en azından ortalama başarıya ve tecrübeli münazıra sahip bir münazara kulübü olarak başarıyı önemseyen metodu diğer metoda tercih eder.

3.Tur Konusu: Ön Bilgi 1: Politik doğruculuk, sosyal olarak dezavantajlı veya ayrımcılığa uğrayan insan gruplarını dışladığı, marjinalleştirdiği veya hakaret ettiği algılanan ifade veya eylem biçimlerinden kaçınılmasıdır.

Ön Bilgi 2: Sosyal medya şirketlerinin kullandığı atılan postların içeriğini denetleyen politik doğrucu bir algoritma var. Bu algoritma politik doğrucu olmayan içeriklerin atılmasını engelliyor. Örneğin; göçmen terörist kelimelerinin aynı paragrafta göçmenlerin aleyhine kullanıldığı bir tweet atılamıyor. Örneğin; Asyalı/kadın trafik canavarı denemiyor.

Hükümet, bu algoritmanın kullanılmasını destekler.

4.Tur Konusu: Hükümet, Liberal batı devletlerinde yaşayan ve cinsel yönelimini açıklamış bir LGBTİ bireyi olarak, kimliğini açıklamamış bir LGBTİ bireyiyle romantik bir ilişki yaşamazdı.

5.Tur Konusu: Hükümet, sanat endüstrisinin toplumsal hafızada yer bırakmış olayları konu edinen eserlerde, olumsuz yanlarını öne çıkaran ya da doğrudan olumsuz olayları konu almasındansa, bu olaylardaki olumlu yanları öne çıkarmasını ya da doğrudan olumlu olayları konu edinmesini tercih eder.

Örnek 1:2. dünya savaşıyla ilgili Nazi katliamını anlatan bir film yerine aynı savaşta bir büyükelçi tarafından kurtarılan 30 Yahudi’nin anlatıldığı film

Örnek 2: Soma maden faciası vs Şili maden kurtarma operasyonu

Çeyrek Final Konusu: Ön Bilgi: Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay hareketi tarafsızlık ve ayrım gözetmemek prensipleri gereği bütün savaş mağdurlarına yardım etme misyonunu benimser.

Hükümet, bu prensibin savaş hukukunu çiğneyen, insan haklarına aykırı davranan aktörlere kullanılmasını yasaklar.

Yarı Final Konusu: Hükümet, Türkiye’de yaşayan bir sosyalist olarak, Erdoğan’ın’ beka sorunu’ ve antiemperyalist-antiamerikan söylemlerinden memnundur.

Final Konusu: Ön Bilgi 1: Dışlayıcı yaklaşıma göre Hristiyanlar, Hristiyan olmayanların Tanrı’yı bilemeyeceğini dolayısıyla kurtuluşa eremeyeceğini savunan yaklaşımdır.

Ön Bilgi 2: Çoğulcu yaklaşıma göre ise bütün dinler insanı tanrıya eriştiren eşit vasıtalardır.Tarih boyunca dışlayıcı yaklaşımın hakim olduğu Hristiyanlıkta 1962-65 yıllarında yapılan 2. Vatikan Konsil’inden itibaren çoğulcu yaklaşım benimsenmeye başlanmıştır.

Hükümet, Papalık olarak 2. Vatikan Konsili’nden pişmandır.