Cağaloğlu Anadolu Lisesi Turnuvası

  1. Tur Konusu; Hükümet, 14 Şubat Sevgililer Gününden pişmandır.
  1. Tur Konusu; HSK; küresel salgınlarda, salgının başladığı ülke zarar gören ülkelerdeki önleyici tedbirlerin ve tedavilerin masraflarını karşılamalıdır.
  1. Tur Konusu; Hükümet, tarihin bireyler üzerinden okunmasından pişmandır.
  1. Tur Konusu; Hükümet, reel sektöre yatırım yapan küresel bir sermayedar olarak bugünkü konjonktürde stand-by durumunda kalmayı yeni yatırımlar yapmaya tercih eder.
  1. Tur Konusu; Hükümet, beyaz yakalılığın yüceltilmesinden pişmandır. 

Çeyrek Final; HSK; sosyal bilimciler yeni şeyler üretmek yerine bilimi toplumsallaştırmaya odaklanmalıdır.

Yarı Final; Hükümet, demokrat başkan adayları olarak Bernie Sanders’a karşı, Joe Biden lehine yarıştan çekilmelidir.

Final; HSK; miras hakkı kaldırılmalıdır.