Boğaziçi IV Münazara Turnuvası

Yıl:2019

1.Tur Konusu: HSK aileler ölümcül hastalığı olan küçük çocukları için “Kurtarıcı Kardeş” yapabilmelidir.

2.Tur Konusu: Hükümet Türkiye’de devlet bankalarının reel sektöre düşük faizle kredi vermesini destekler.

3.Tur Konusu: Hükümet ABD’nin çıkarları açısından, Suriye’den çekilme kararını destekler.

4.Tur Konusu: Hükümet katı sol görüşlü ve başarılı bir öğrenci olarak iyi bir devlet üniversitesine gitmek yerine kendisine burs teklif eden iyi bir özel üniversiteye gider. ( Örneğin, ODTÜ yerine Koç’a gitmesi)

5.Tur Konusu: HSK; Bu gibi durumlardan doğrudan fayda sağlayan devletler, mevcut mali yükümlülüklerden ayrı olarak sporcuların kökenlerinin dayandığı ülkelere aktif olarak katkı payları ödemelidir.

Yarı Final Konusu: Hükümet dini inanç ve öğretilerin Batı kültürü tarafından sadeleştirilerek genel geçer bir popüler kültür unsuru haline getirilmesinden rahatsızdır. (Örneğin Yoga, Mevlana, Konfüçyüs)

Final Konusu: HSK, Gelecek Nesiller Komisyonuna yasal veto hakkı verilmelidir.