Ankara Open Münazara Turnuvası

1.Tur Konusu: Hsk turistik bölgelerde, bölgeye girebilecek turist sayısına o bölgede yaşayan insanlar karar vermelidir.

2.Tur Konusu: HSK; batılı devletler, anne babaları IŞİD’e katılan ve IŞİD egemenliği altındaki yerlerde doğan çocukları ülkelerine kabul etmemelidir.

3.Tur Konusu: Hükümet, adli vakaların basına yansımasından pişmandır.

4.Tur Konusu: HSK azınlık gruplar iç ekonomilerini oluşturmayı öncelemelidir. (Kendi şirketlerini kurmak, bu şirketlerde çalışmak, hizmeti buralardan almak.)

5.Tur Konusu: HSK; kendini feminist olarak tanımlayan bireylerin makyaj yapmama, estetik değişiklilik yaptırmama gibi yükümlülükleri vardır.

Yarı Final Konusu: Hükümet AB olarak ‘no deal brexiti’, Birleşik Krallık’ın kısmi olarak AB ile olan ticaret ve serbest dolaşım anlaşmalarını koruduğu bir yumuşak Brexite tercih eder.

Final Konusu: HİK, vatandaşlık alınıp satılabilmelidir.