Blog

Münazara Dil Kurumu

Münazara Dil Kurumu

Argüman: Kanıt yükü olan tez.

Çürütme: Argümana verilen cevap.

Yasa Tasarısı: Statükoyu değiştiren ve kuralları olan tasarı.

Tanım: Konunun ne olduğunu açıklama. Konuda geçen kavramlardan kastedileni anlatma.

Yeni Açılım (Extension): Kapanış takımlarının maçta hiç konuşulmayan bir argümanı anlatmaları.

Derin Analiz: Açılış takımının bahsettiği bir argümanı, kapanış takımının konuyu derinleştirerek daha iyi anlatması.

Özet: Son konuşmacılar tarafından maçın analizinin yapılması.

Tab: Turnuvalarda katılan takımların puanlandırılmasında, jürilerin atamalarında ve münazara maçlarının salonlarının belirlenmesi için kullanılan bilgisayar programı.

HSK: Hükümet savunur ki…

HİK: Hükümet inanır ki…

ESL: İkinci dili İngilizce olanlar (English as second language).

ENL: Anadili İngilizce olanlar (English as native language).

Euros: Avrupa Üniversiteler Arası Münazara Şampiyonası

Worlds: Dünya Üniversiteler Arası Münazara Şampiyonası

Open/Açık Turnuva: Herhangi bir okula, kuruma bağlı kalmaksızın her seviyedeki münazırların takım olarak yarışabildikleri turnuvalardır.

IV Turnuva: Sadece aynı okul, lise ve kurumdaki münazırların takım olarak yarışabildikleri turnuvalardır.

Çaylaklar Turnuvası: O yılın belirlenen çaylaklık kriterlerine uyan, münazaraya yeni başlamış münazırların yarışabildikleri turnuvalardır.

Masters Turnuva:  Belirlenen kriterlere uyan deneyimli münazırların yarışabildikleri turnuvalardır.

Jüri Komitesi: Turnuvaların münazara içeriği ile alakalı işleyişini yürüten, tartışılacak konuları belirleyen, jüri atamalarını yapan deneyimli münazırlardan oluşan komitedir.

CA: Jüri komitesi başkanı

DCA: Jüri komitesi başkan yardımcısı

Jüri Paneli: Bir salondaki jüriler.

Chair/Salon başkanı: Bir münazara maçının jüri panelini yöneten kişi.

Wing/ Yan Jüri: Bir münazara maçının jüri panelindeki 2. Ve 3. Kişiler.

Conflict: Bir jürinin geçerli bir sebepten ötürü (takımın eğitmeni olması, takımla aynı okuldan olması, duygusal bağ, derin husumet vb.) bir münazara takımının ya da kişinin yarıştığı salonun jürisi olamama durumudur.

Zaman Tutucu: Münazara maçlarındaki süreyi takip eden ve süreyle alakalı hatırlatmaları yapan kişidir.

Maç Kararı: Jüri panelindeki jürilerin oy çokluğuyla aldıkları karar. Yan jürilerin oy hakkı salon başkanıyla eşittir. Oyların eşitliği durumunda salon başkanının oyu geçerli olur.

Ballot/Sonuç Kağıdı: Bir salonun  konuşmacı ve takım puanlarının yazıldığı karar kağıdıdır.

Runner: Turnuvalarda sonuç kağıtlarını Jüri odasına ileten kişilerdir.

Split: Jüri panelindeki kararın oy birliği ile çıkmaması durumu.

Geri Bildirim: Jürinin maç sonucunu açıklaması, kararın gerekçesini vermesi ve münazırların konuşmalarıyla ilgili değerlendirme yapmasıdır.

Equity/Adalet Takımı:Turnuvalarda oluşabilecek nefret söylemi, hak ihlali, kürsü ihlali, fiziksel ve sözlü şiddet gibi durumlarda münazırlara gerekli yaptırımları uygulayan takımdır.
Takım Puanı:Münazara maçı sonrasında takımların aldığı 0 ile 3 arasındaki puanlardır. 1. takım 3, 2. takım 2, 3. takım 1, 4. takım 0 Puan alır.

Konuşmacı Puanı/ Speaker Point:Her bir konuşmacının aldığı kişisel konuşmacı puanıdır. Genellikle 60 ile 80 arasında olur.

Gölge Takım:Herhangi bir sebepten dolayı bir takım turnuvadan çekildiğinde, o takımın yerine turnuvaya giren ve üst tura çıkma hakkı olmayan takımlardır.
Iron Man:Takım üyelerinden biri yarışılacak tur için önemli bir sebepten dolayı maça katılamadığında, diğer takım üyesinin tek başına 2 konuşma yapması durumudur.

Break: Turnuvaların ikinci turuna çıkmaya hak kazanma durumudur.

Convener: Turnuva organizasyon komitesi başkanı.

Socials: Genelde turnuvaların akşamlarında gerçekleşen etkinlikler.

Black Tie: Kimi turnuvalarda final günlerinde giyilmesi zorunlu tutulan, resmi kıyafetler.

 

 

 

You may also like

Konuşmanın Unsurları
Örnek Münazara Konuları

Leave a Comment